Kontakt


Wyświetl większą mapę

IB Systems Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 290
60-406, Poznań
tel.: +48 61 646 85 00
faks: +48 61 646 85 01
e-mail: biuro@ibsystems.pl 

KRS 00000371994
NIP: 634-27-71-293
Regon: 241805659
kapitał zakładowy: 505.000 zł.
konto: Bank Zachodni WBK SA
95 1090 2024 0000 0001 1871 2491