Foto

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

W styczniu br. podpisaliśmy z firmą Mostostal Warszawa SA umowę na kompleksowe wykonanie instalacji teletechnicznej, ochrony p.poż., instalacji BMS, AKPiA oraz systemu sterowania wraz z projektami wykonawczymi i dokumentacją powykonawczą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budynek niemal zero-energetyczny Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania (WAIWIZ) Politechniki Poznańskiej".

Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2018 roku.

Obraz5